logo
logo
logo


Sławne osoby z Gminy Karsin

  Rogala WINCENTY, ur. 9 IV 1871, Wiele, zm. 18 I 1958, tamże, popularyzator kultury kaszubskiej i jej animator, poeta ludowy, gawędziarz i muzyk. Nazywany przez innych druhem Wickiem lub Kaszubskim Sabałą. Założyciel chórów „Żaba” w Wielu i mieszanego „Harmonia” w Karsinie. Grał na cytrze. Inicjator odbudowy pomnika Hieronima Derdowskiego w Wielu w 1957 roku. Współcześnie patron wielu ulic oraz szkół chociażby w Wielu czy Karsinie.

  Derdowski HIERONIM, ur. 9 III 1852, Wiele, zm. 13 VIII 1902, Winona, USA, poeta kaszubski na emigracji. Autor m.in. takich perełek literatury kaszubskiej jak: „O Panu Czorlinścim co do Pucka po sece jachoł”, „Jasiek z Knieji”, „Kaszube pod Widnem” czy znanego kaszubskiego powiedzenia „Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”. Jest również autorem „Marszu Kaszubskiego” uznawanego obok pieśni Jana Trepczyka „Zemia Rodno” za hymn Kaszub.


  Rozalia NARLOCH, ur. 9 II 1892, Karsin, zm. 2 V 1961, tamże, pedagog i wychowawca młodzieży, poetka oraz animatorka życia społecznego Karsina i Wiela. Czynnie zaangażowana m.in. w działalność lokalnego chóru „Harmonia” oraz „Cecylia”, stowarzyszeń religijnych, Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oraz zespołu folklorystycznego „Kaszuby”. Działaczka lokalnego ruchu oporu oraz współpracownica TOW „Gryf Pomorski”. Patronka Gimnazjum i jednej z ulic w Karsinie.


  Marian MOKWA, ur. 9 IV 1889, Kliczkowy Malary, zm. 15 VI 1987, Sopot, polski malarz marynista. Tematem przewodnim jego obrazów było morze i wszystko co jest z nim związane. Inicjator powstania Galerii Morskiej w Gdyni. Patron XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.


  Władysław LICA, ur. 7 VI 1928, Wdzydze Tucholskie, zm. 1989 tamże, rzeźbiarz kaszubski. Techniki rzeźbiarskiej uczył się u swojego wujka ze strony matki. Rzeźbił głównie w drzewie figury lub kompozycje składające się z kilku figur. Jego prace są obecne w muzeach wielu polskich miast m.in. Szczecina, Kartuz, Kościerzyny, Bydgoszczy.


  Skwierawski ANTONI, ur. 27 V 1900, Wiele Biała Góra, zm. 3 I 1993, tamże, społecznik oddany pracy z młodzieżą, muzyk, fotograf amator oraz pszczelarz. Członek i prowadzący wielu formacji muzycznych – kwartetu „Arion z Wiela” czy chóru „Cecylia”. Patron Gimnazjum w Wielu.


  Brzeziński LEONARD, ur. 6 II 1904, Wiele, zm. 8 IV 1984, tamże, nauczyciel i wychowawca, pasjonat i kolekcjoner przedmiotów sztuki ludowej oraz mistrz haftu kaszubskiego. Jego zbiory etnograficzne oraz kolekcja haftów stanowią podstawową ekspozycję Muzeum Ziemi Zaborskiej działającego nieprzerwanie od 1987 roku przy Domu Kultury im. Hieronima Derdowskiego w Wielu. Wcześniej eksponowane od 1971 roku w innej lokalizacji Wiela.

  Pliński TEODOR, ur. 1907, zm. 1951, rzeźbiarz i absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wykonawca oryginalnej ambony w kształcie łodzi na Kalwarii Wielewskiej.


  Bolesław DOMAŃSKI, ur. 14 I 1872, Przytarnia, zm. 21 IV 1939, Berlin, ksiądz rzymskokatolicki, proboszcz w Zakrzewie, Prezes Związku Polaków w Niemczech. Autor „5 Prawd Polaków”:

   „Jesteśmy Polakami”
   „Polak Polakowi Bratem!”
   „Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci”
   „Co dzień Polak Narodowi służy”
   „Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!”.
logo