logo
logo
logo


Osowo

  Osowo, to miejscowość położona na trasie Karsin – Zamość. Przy wjeździe wita nas nowoczesną formą kościół wybudowany w 1983 r. W samym środku wioski, w sąsiedztwie stawu znajduje się budynek szkoły podstawowej, który od wielu pokoleń stanowi centrum życia lokalnej społeczności, upamiętnionej w kronice. Szkoła od niedawna posiada wielofunkcyjne boisko sportowe. Nieopodal znajduje się odremontowany Dom Kultury z nowoczesnym placem zabaw i siłownią na świeżym powietrzu. Tutaj odbywają się turnieje, festyny plenerowe, zabawy ludowe i okolicznościowe wydarzenia, zwłaszcza w okresie letnim. Warte uwagi pozostają liczne, ponad stuletnie kapliczki przydrożne i krzyże znajdujące się we wiosce oraz przy drogach wyjazdowych.

  Autor opracowania: Agnieszka Mudlaw

  • osowo1.jpg/
  • osowo2.jpg/
  • osowo3.jpg/
  • osowo4.jpg
  • osowo5.jpg/
  • osowo6.jpg/
logo