logo
logo
logo


Kościół parafialny w Wielu

  Istniejący do dnia dzisiejszego kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Wielu powstał w latach 1904 – 1906 według projektu Rogera Sławskiego z Poznania. Utrzymany jest w stylu neobarokowym, orientowany, murowany z cegły i otynkowany. Inicjatorem budowy świątyni na miejscu dawnego kościoła z 1728r. był ówczesny proboszcz ks. Jan Fethke. Kapłan życzył sobie, aby nowy kościół w Wielu nawiązywał bezpośrednio do stylu i planu krzyża dawnej kaszubskiej świątyni. Kamień węgielny pod nowy obiekt sakralny poświęcono 20 czerwca 1904 roku. Z powodu śmierci ks. Fethke w 1905r. kontynuatorem budowy był jego następca ks. Józef Szydzik – późniejszy twórca Kalwarii Wielewskiej. Wykonanie polichromii wnętrza nowo powstałej świątyni powierzono braciom Drapiewskim z Pelplina. Najcenniejszym zabytkiem miejscowego kościoła jest łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia malowany olejem na płótnie, a sprowadzony do Wiela w 1852 roku z Chojnic, z kościoła zakonu Augustianów (współcześnie Liceum Katolickie w Chojnicach).


  Obraz zdobi srebrna i pozłacana częściowo sukienka, krzyżyk z opaską na kuli ziemskiej oraz kilka wotywnych plakietek. W 2015 roku obraz ma zostać ukoronowany koronami papieskimi. 14 września 2013 roku z inicjatywy wielewskiego proboszcza ks. Jana Flisikowskiego nastąpiło uroczyste przeniesienie kopii cudownego obrazu do Bazyliki Ścięcia św. Jana w Chojnicach. Kopia jest darem parafian z Wiela dla Chojniczan oraz wyrazem podziękowania za ponad 150 letnią obecność Matki Pocieszenia w Wielu. Obok obrazu wyróżnić możemy inne zabytki godne uwagi: dwie barokowe nastawy ołtarzowe (na ścianie nawy północnej z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Józefa oraz na ścianie nawy południowej z obrazem św. Barbary i św. Józefa Nepomucena), trzy osiemnastowieczne ołtarze barokowe pochodzące z dawnego kościoła, z 1728r., monstrancja w stylu rokoko, lawaterz z mosiądzu (umywalka), wieczna lampka z XVIII w. oraz barokowe kielichy. Dla parafian i przybywających pielgrzymów świątynia obok Kalwarii Wielewskiej jest kolejnym miejscem kultu religijnego.

  Autor opracowania: Piotr Bruski
  • k2.jpg/
  • k3.jpg/
  • k4.jpg/
  • k5.jpg/
  • k6.jpg/
  • k7.jpg/
  • k8.jpg/
  • k9.jpg/
  • k10.jpg/
logo