logo
logo
logo


Karsin

  Karsin rozciąga się na przestrzeni ponad 3 km. Pierwsze wzmianki o wiosce pochodzą z 1360r. Od 1974 r. Karsin funkcjonuje jako centrum administracyjne gminy, gdzie wybudowano urząd. Obecnie rozpoczęto pracę nad budową nowego obiektu, który docelowo ma być połączony z obecnym urzędem.

  Kościół karsiński powstał w latach 1904-1906. Służył mieszkańcom najpierw jako kaplica. Dopiero w 1913 roku odłączyła się ona od parafii Wiele tworząc samodzielną placówkę duszpasterską w Karsinie.
  Na terenie wsi funkcjonuje Zespół Szkół nr 1" przy której istnieje Izba pamiątek regionalnych.

  Na terenie wsi funkcjonuje Zespół Szkół nr 1. Patronem szkoły podstawowej jest działacz polityczny i społeczno – kulturalny, muzykant, założyciel chórów
  „Żaba” i „Harmonia” - druh Wicek – WINCENTY ROGALA. Zasłużony „Pieśniarz z ziemi jezior”. Patronkom szkoły gimnazjalnej została karsinianka – Rozalia Narloch. Wychowana w duchu patriotycznym, który owocował pracą na rzecz innych. W latach 1948-1954 sprawowała kierownictwo nad szkoła wielewską.

  Podczas przejścia na emeryturę prężnie działała w wielu towarzystwach: Związku Ludowo-Narodowym, Organizacji Wojskowej Młodzieży Kaszubskiej, czy też Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskim i wielu innych. Do zespołów folklorystycznych gminy należą dziecięcy zespół „Mereszka” oraz dorosłe „Kaszuby” z Wiela i Karsina. Zespół Tańca Nowoczesnego „PARADISE”, to młodzieżowa grupa dziewcząt, która jest laureatem wielu konkursów i przeglądów tanecznych organizowanych na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. W 2013r. zagościli w telewizyjnym show „Got to dance. Tylko taniec.” Na terenie całej Gminy Karsin pomocą przy pożarach oraz nieszczęśliwych wypadkach służy OSP Karsin, który oprócz zadań ratowniczo-gaśniczych ma w swoich obowiązkach, dzięki wykwalifikowanym strażakom oraz profesjonalnemu sprzętowi, udzielanie pomocy przedmedycznej.
  Autor opracowania: Mudlaw Agnieszka Źródło: Gmina Karsin zaprasza na Zabory, Wydawca: Borowiackie Centrum Promocji i Reklamy, Wydawnictwo JULITA, 2010.
  • karsin2.jpg/
  • karsin3.jpg/
  • karsin4.jpg/
  • karsin5.jpg/
  • karsin6.jpg/
  • karsin7.jpg/
  • karsin8.jpg/
  • karsin9.jpg/
  • karsin10.jpg/
  • karsin11.jpg/
  • karsin12.jpg/
logo