logo
logo
logo


Dożynki 2014

  Tegoroczne Gminne Dożynki odbyły się w niedzielę 21 września w Karsinie. Wśród przybyłych gości byli m.in. poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Dariusz Męczykowski. Święto Plonów rozpoczęło się Mszą Świętą dziękczynną za plony oraz w intencji rolników odprawioną w kościele p.w. Matki Boże Różańcowej w Karsinie, którą sprawował Ks. Dziekan Dominik Szulwic przy koncelebrze proboszcza wielewskiej parafii Ks. Jana Flisikowskiego oraz Ks. Kanonika Franciszka Stosika.

  W okolicznościowej homilii Ks. Kanonik Franciszek Stosik podziękował rolnikom za trud ich codziennej pracy oraz udzielił błogosławieństwa na kolejny rok. Podczas mszy świętej poświęcono także dożynkowy bochen chleba oraz kunsztowne, utkane z kłosów zboża i kwiatów polnych wieńce dożynkowe, które przygotowały poszczególne sołectwa z terenu gminy. Po mszy świętej nastąpiło przejście korowodu dożynkowego pod przewodnictwem orkiestry dętej OSP Osowo na salę sportową w Karsinie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Starostowie tegorocznych dożynek tj. Pani Olga Gnacińska-Drążek oraz Pan Zbigniew Dobbek z Karsina przekazali dożynkowy bochen chleba gospodarzom gminy - wójtowi Romanowi Brunke oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Janowi Narlochowi. Następnie głos zabrał wójt, który przywitał rolników, zaproszonych gości oraz licznie przybyłych mieszkańców gminy.

  W swoim wystąpieniu podziękował rolnikom za ich ciężką pracę oraz kultywowanie tradycji rodzinnych i narodowych. Przedstawił także krótkie podsumowanie działań samorządu jakie w minionym roku zostały zrealizowane i realizuje się obecnie w gminie. Głos zabrali również Poseł Stanisław Lamczyk oraz Radny Sejmiku Dariusz Męczykowski. Po wystąpieniach gości nastąpiło rozdanie Dożynkowego Chleba wszystkim obecnym na sali gościom. W dalszej części uroczystości dożynkowych odbyło się wręczenie nagród w jubileuszowym XX Konkurskie "Piękna Wieś". Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna tj. występ duetu "Federowicz Stroynowski Duo" oraz kabaretu "Koń Polski", który rozbawił zgromadzoną na sali publiczność. Warto wspomnieć, że występująca w kabarecie Pani Mariola Borzyszkowska urodziła się i wychowywała w Karsinie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości dożynkowych zaproszeni zostali na salę Domu Kultury w Karsinie, gdzie przygotowany został poczęstunek oraz odbyła się zabawa ludowa.


  Autor tekstu i zdjęć: UG Karsin

  • 1.jpg/
  • 2.jpg/
  • 3.jpg/
  • 4.jpg/
  • 5.jpg/
  • 6.jpg/
  • 7.jpg/
  • 8.jpg/
  • 9.jpg/
  • 10.jpg/
  • 11.jpg/
  • 12.jpg/
  • 13.jpg/
  • 14.jpg/
logo