logo
logo
logo


Cisewie

    Mała, najstarsza, szlachecka wieś z okresu średniowiecza. Sąsiaduje z Bąkiem, a od Karsina położona jest w odległości 2 km. W przeszłości stał tu pałac z majątkiem ziemskim. Od 1970 r. funkcjonuje tutaj Dom Pomocy Społecznej, który został postawiony na fundamentach dawnego dworu. Zachował się po nim także najcenniejszy element, jakim jest park przydworski, którego aleje lipowe sięgają, aż w głąb miejscowości. Najstarsze drzewa, to 300 – letnie dęby szypułkowe. Dwa z nich: „Adam” i „Ewa” wpisane są do rejestru pomników przyrody. Zwiedzając park można również zobaczyć wiele drzew okazowych.

    Miejscem spotkań mieszkańców oraz zajęć i zabaw dla dzieci jest świetlica wiejska, mieszcząca się w budynku dawnej szkoły podstawowej. Latem, co roku organizuje się tutaj letnie festyny, w których udział biorą nie tylko mieszkańcy, ale również turyści. W centrum Cisewia znajduje się boisko oraz plac zabaw. Jadąc w kierunku Bąka można zrobić zakupy w przydrożnym, niewielkim sklepiku. W 2000 roku, w sąsiedztwie miejscowości wybudowano nowoczesną, gminną oczyszczalnię ścieków.

    Autor opracowania: Agnieszka Mudlaw
logo